Blog Archives

جزوه فولاد ۱ مهندس متین پور

دانلود رایگان جزوه فولاد ۱ - مهندس متین پور

مقاله کاربرد GIS در مدیریت بحران

دانلود مقاله کاربرد GIS در مدیریت بحران

دانلود جزوه روسازی راه -دکتر متوسل

داناود رایگان جزوه روسازی راه- دکتر متوسل -مهندسی عمران

دانلود جزوه ی سد های خاکی – دکتر سعید خرقانی استاد دانشگاه شهید بهشتی

دانلود جزوه ی سد های خاکی -دکتر سعید خرقانی استاد دانشگاه شهید بهشتی

دانلود جزوه ی مکانیک خاک و مهندسی پی

دانلود جزوه ی مکانیک خاک و مهندسی پی-موسسه ی آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

جزوه ی تحلیل سازه ی دکتر حسین زاده ویژه ی کنکور ارشد و دکتری

جزوه ی تحلیل سازه ی دکتر حسین زاده -عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز-ویژه ی کنکور ارشد و دکتری

دانلود گزارش کار آزمایشگاه بتن – استاد مهندس عسکری

دانلود گزارش کار آزمایشگاه بتن-استاد مهندس عسکری-دانشگاه آزاد واحد اهواز

دانلود جزوه ی مقاومت مصالح نوشته ی مهندس شمالی ویژه ی کنکور کارشناسی ارشد

دانلود جزوه ی مقاومت مصالح -نوشته ی مهندس شمالی -ویژه ی کنکور کارشناسی ارشد

دانلود جزوه ی هیدرولوژی مهندسی -دکتر بوداغ پور

دانلود جزوه ی هیدرولوژی مهندسی- دکتر بوداغ پور -استاد دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران

دانلود جزوه ی سازه های بتن آرمه ی ۱ – دکتر میثم صمدی

دانلود جزوه ی سازه های بتن آرمه ی ۱-دکتر میثم صمدی- استاد دانشگاه فردوسی مشهد